Công Ty TNHH Thủy Điện Bảo Lâm Lâm Đồng

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, , Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2017-07-06

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thủy Điện Bảo Lâm Lâm Đồng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thủy Điện Bảo Lâm Lâm Đồng

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Công Ty TNHH Thủy Điện Bảo Lâm Lâm Đồng với tên giao dịch Công Ty TNHH Thủy Điện Bảo Lâm Lâm Đồng, tên tiếng anh Bao Lam Lam Dong Hydropower Company Limited, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, Lâm Đồng, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Với vốn điều lệ 12.000.000.000 VNĐ. Tổng giám đốc: (Ông) Chu Văn Quyền