Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Giavico

Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Giavico với tên giao dịch GIAVICO.JSC, tên tiếng anh Giavico Investment and Development Energy Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Giavico, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 650.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Nguyễn Việt Cường . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Bản Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Bản Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-08-06
Chủ tịch hội đồng quản trị: