Trung Tâm Y tế A lưới

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thị trấn A lưới, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2011-06-30

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Trung Tâm Y tế A lưới

Bản đồ đến địa chỉ Trung Tâm Y tế A lưới

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);

Thông tin hồ sơ

Trung Tâm Y tế A lưới với tên giao dịch Trung Tâm Y tế A lưới, tên tiếng anh Y te A luoi Center, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thị trấn A lưới, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Lê Quang Phú .

Các công ty Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc); quanh Huyện A Lưới

Xem nhiều hơn