Công Ty TNHH Nguyễn Hưng Hòa Bình

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn Mán, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2018-11-13

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Nguyễn Hưng Hòa Bình

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Nguyễn Hưng Hòa Bình

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Xử lý hạt giống để nhân giống
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Thông tin hồ sơ

Công Ty TNHH Nguyễn Hưng Hòa Bình với tên giao dịch Công Ty TNHH Nguyễn Hưng Hòa Bình, tên tiếng anh Nguyen Hung Hoa Binh Company Limited, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn Mán, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Với vốn điều lệ 2.600.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Hưng