Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Tạo Quốc Tế Văn Lang

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Giấy phép kinh doanh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2016-07-04

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Tạo Quốc Tế Văn Lang

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Tạo Quốc Tế Văn Lang

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đào tạo đại học và sau đại học
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Thông tin hồ sơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Tạo Quốc Tế Văn Lang với tên giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Tạo Quốc Tế Văn Lang, tên tiếng anh Van Lang International Training Private Enterprise, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Điện thoại: , Email: itc@vanlanguni.edu.vncó lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Hải Lý .