Cty TNHH Châu Minh Thư

Cty TNHH Châu Minh Thư, tên tiếng anh Chau Minh Thu Company Limited và tên đăng ký là Cty TNHH Châu Minh Thư, Đã hoạt động hơn 15 năm trong ngành kinh tế Sản xuất các cấu kiện kim loại. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Anh Khoa . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: D16/8 Nguyễn Cửu Phú ấp 4 X.Tân Kiên, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: D16/8 Nguyễn Cửu Phú ấp 4 X.Tân Kiên, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 31-10-2009
Hoạt động từ: 2009-11-15
Giám đốc: