Cty Cổ Phần Kinh Doanh Kim Loại Tân Việt

Cty Cổ Phần Kinh Doanh Kim Loại Tân Việt với tên giao dịch TAN VIET METAL TRADING JOINT STOCK COMPANY, tên tiếng anh Tan Viet Metal Trading Company Limited và tên đăng ký là Cty Cổ Phần Kinh Doanh Kim Loại Tân Việt, Đã hoạt động hơn 12 năm trong ngành kinh tế Bán buôn tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Tan Tian Guan . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 13 Nguyễn Hiền P.4, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 13 Nguyễn Hiền P.4, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 23-12-2011
Hoạt động từ: 2012-02-01
Giám đốc:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu