Công Ty TNHH Thương Mại Tám Sáu Chín

Công Ty TNHH Thương Mại Tám Sáu Chín, tên tiếng anh Tam Sau Chin Trading Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Tám Sáu Chín, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trương Thanh Long với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 10A Nguyễn Biểu, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 10A Nguyễn Biểu, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-08-20
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Tám Sáu Chín

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Tám Sáu Chín

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề