Công Ty TNHH Mommy's Smile

Công Ty TNHH Mommy's Smile với tên giao dịch MOMMY'S SMILE CO., LTD, tên tiếng anh Mommy's Smile Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Mommy's Smile, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình. Tổng giám đốc: (Bà) Nguyễn Đoàn Phi Long . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Nhà số LL11 Đường Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Nhà số LL11 Đường Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-06-28
Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Mommy's Smile

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Mommy's Smile