Công Ty TNHH MTV Đại Lợi Decor

Công Ty TNHH MTV Đại Lợi Decor với tên giao dịch DAI LOI DECOR COMPANY, tên tiếng anh Dai Loi Decor MTV Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH MTV Đại Lợi Decor, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Tấn Duy . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 07 Đường 15, Khu phố Vĩnh Thuận, Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 07 Đường 15, Khu phố Vĩnh Thuận, Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-07-12
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Đại Lợi Decor

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Đại Lợi Decor