Công Ty TNHH Giang Long Anh Em

Công Ty TNHH Giang Long Anh Em với tên giao dịch GLBS CO.,LTD, tên tiếng anh Giang Long Brothers Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Giang Long Anh Em, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Thu Hường với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 7 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 7 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 13-12-2012
Hoạt động từ: 2012-12-20

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Giang Long Anh Em

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Giang Long Anh Em

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Cung ứng lao động tạm thời
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch