Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Quốc Tế A & C

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 16 Đường 4C, khu 6B intresco, ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Giấy phép kinh doanh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2016-06-21

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Quốc Tế A & C

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Quốc Tế A & C

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Thông tin hồ sơ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Quốc Tế A & C với tên giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Quốc Tế A & C, tên tiếng anh A C International Consulting Services Company Limited And, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 16 Đường 4C, khu 6B intresco, ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Với vốn điều lệ 1.800.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Thiên Ân