Công Ty TNHH Bốc Xếp Niềm Tin

Công Ty TNHH Bốc Xếp Niềm Tin với tên giao dịch NIEM TIN STEVEDORING CO.,LTD, tên tiếng anh Niem Tin Stevedoring Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Bốc Xếp Niềm Tin, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Bốc xếp hàng hóa. Với vốn điều lệ 100.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Minh Quý . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 254/4 Bến Vân Đồn, Phường 05, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 254/4 Bến Vân Đồn, Phường 05, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-10-15
Giám đốc: