Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Minh

Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Minh với tên giao dịch GIA MINH REAL ESTATE CO., LTD, tên tiếng anh Gia Minh Real Estate Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Minh, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Ngô Văn Hòa với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 444A Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 444A Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-07-25
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Minh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Minh

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Hoạt động tư vấn quản lý