Công Ty Cổ Phần Vinascreal

Công Ty Cổ Phần Vinascreal với tên giao dịch VINASCREAL, tên tiếng anh Vinascreal Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Vinascreal, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Hoàng Ngọc Thanh với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Phòng 3.16, Tầng 3, 800 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Phòng 3.16, Tầng 3, 800 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2018-10-30
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Vinascreal

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Vinascreal

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • Quảng cáo