Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vinstar

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vinstar với tên giao dịch VINSTAR DEVELOP JSC, tên tiếng anh Vinstar Develop Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vinstar, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 39.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đỗ Văn Học . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 115/11 Phạm Đình Hổ, Phường 06, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 115/11 Phạm Đình Hổ, Phường 06, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-07-02
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vinstar

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vinstar