Công Ty Cổ Phần Kenmei

Công Ty Cổ Phần Kenmei với tên giao dịch KENMEI JSC, tên tiếng anh Kenmei Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Kenmei, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: (Ông) Lê Thanh Duy với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 137/104/14 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 137/104/14 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2018-04-24
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Kenmei

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Kenmei

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Giáo dục mầm non
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Đại lý du lịch