Công Ty Cổ Phần Hồng Long Cường

Công Ty Cổ Phần Hồng Long Cường, tên tiếng anh Hong Long Cuong Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Hồng Long Cường, Đã hoạt động hơn 6 năm trong ngành kinh tế Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Việt Hồng với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 51/6 Đường số 3, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 51/6 Đường số 3, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2016-12-14
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Hồng Long Cường

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Hồng Long Cường

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh