Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Phương Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Phương Nam với tên giao dịch SODICOM, tên tiếng anh Phuong Nam Housing Development and Investment Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Phương Nam, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Bùi Hải Trung . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: LA3 09.09, Số 383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: LA3 09.09, Số 383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-05-17
Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Phương Nam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Phương Nam