Công Ty TNHH Sông Giồng

Công Ty TNHH Sông Giồng với tên giao dịch SONG GIONG CO.,LTD, tên tiếng anh Song Giong Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Sông Giồng, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Lâm Thị Luyến . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 299C14 Khu Phố 2, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 299C14 Khu Phố 2, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-05-11
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sông Giồng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sông Giồng

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất