Công ty TNHH PALOMA Việt Nam

Công ty TNHH PALOMA Việt Nam, tên tiếng anh PALOMA VietNam Company Limited và tên đăng ký là Công ty TNHH PALOMA Việt Nam, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Furumura Kenichi . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 114 - 116 đường số 6 Vsip Hải Phòng, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 114 - 116 đường số 6 Vsip Hải Phòng, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Hoạt động từ: 2015-01-05
Giám đốc: