Công Ty TNHH Ukc Electronics Việt Nam

Công Ty TNHH Ukc Electronics Việt Nam với tên giao dịch UKC ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD, tên tiếng anh Ukc Electronics Vietnam Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Ukc Electronics Việt Nam, Đã hoạt động hơn 6 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 22.700.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Matsuura Mitsuya . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Khu B, Tầng 8, Tòa nhà văn phòng Harbour View, số 12, đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Khu B, Tầng 8, Tòa nhà văn phòng Harbour View, số 12, đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-06-12
Tổng giám đốc:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu