Công Ty TNHH Hóa Chất Paro

Công Ty TNHH Hóa Chất Paro với tên giao dịch PARO CHEMICO, tên tiếng anh Paro Chemicals Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Hóa Chất Paro, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đỗ Đình Thanh . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 6 xóm Trung, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 6 xóm Trung, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-07-30
Giám đốc: