UBND phường Bắc Hồng

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Khối 5 - Phường Băc Hồng, , Hà Tĩnh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2010-10-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ UBND phường Bắc Hồng

Bản đồ đến địa chỉ UBND phường Bắc Hồng

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

UBND phường Bắc Hồng với tên giao dịch UBND phường Bắc Hồng, tên tiếng anh UBND phuong Bac Hong, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Khối 5 - Phường Băc Hồng, Hà Tĩnh, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thế Phương .

Các công ty quanh

Xem nhiều hơn