Thái Tuấn Linh

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2011-12-12

Bản đồ đến địa chỉ Thái Tuấn Linh

Bản đồ đến địa chỉ Thái Tuấn Linh

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Thông tin hồ sơ

Thái Tuấn Linh với tên giao dịch Thái Tuấn Linh, tên tiếng anh Thai Tuan Linh, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. .

Các công ty Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình quanh Thành phố Hà Tĩnh

Xem nhiều hơn