Công Ty CP Eco Sun

Công Ty CP Eco Sun với tên giao dịch ECO SUN COMPANY, tên tiếng anh Eco Sun Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty CP Eco Sun, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 300.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Trần Ngọc Lam và đang điều hành cùng với giám đốc là Ô/B (Ông) Trần Trung Hiếu. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 15, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 15, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2019-05-10
Chủ sở hữu:
Chủ tịch hội đồng quản trị: