Liên Hiệp Khoa Học Địa Chất Và Du Lịch

Liên Hiệp Khoa Học Địa Chất Và Du Lịch, tên tiếng anh Lien Hiep Dia Chat Travel And Science và tên đăng ký là Liên Hiệp Khoa Học Địa Chất Và Du Lịch, Đã hoạt động hơn 21 năm trong ngành kinh tế Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Giám đốc: Ô/B. Lê Huy Y . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 407 C3 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 407 C3 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 22-04-2003
Hoạt động từ: 2003-04-22
Giám đốc:
Kế toán: