Công Ty TNHH Đá Cây Hà Nội

Công Ty TNHH Đá Cây Hà Nội với tên giao dịch ĐÁ CÂY HÀ NỘI, tên tiếng anh Ha Noi Ice Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đá Cây Hà Nội, Đã hoạt động hơn 8 năm trong ngành kinh tế Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá. Với vốn điều lệ 1.800.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Khắc Anh với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: A25, đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: A25, đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh:
Hoạt động từ: 2016-08-11
Giám đốc:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
  • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu