Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em tỉnh Đồng Tháp

Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em tỉnh Đồng Tháp, tên tiếng anh Bao Tro Tre Em Dong Thap Province Fund và tên đăng ký là Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em tỉnh Đồng Tháp, Đã hoạt động hơn 11 năm trong ngành kinh tế Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc. Giám đốc: Ô/B. Lê Thị Tuyết Nhung . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 18 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 0673853545
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 18 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Điện thoại:
Số Fax:
Hoạt động từ: 2013-01-01