Công Ty Cổ Phần Kim Hoàng Ngân Hà Nội

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số nhà 161, Tổ dân phố 30, Phường Mường Thanh, , Điện Biên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-03-21

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Kim Hoàng Ngân Hà Nội

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Kim Hoàng Ngân Hà Nội

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Công Ty Cổ Phần Kim Hoàng Ngân Hà Nội với tên giao dịch Công Ty Cổ Phần Kim Hoàng Ngân Hà Nội, tên tiếng anh Kim Hoang Ngan Ha Noi JSC, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số nhà 161, Tổ dân phố 30, Phường Mường Thanh, Điện Biên, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Với vốn điều lệ 10.000.000.000 VNĐ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: (Bà) Chử Thu Vân .