UNT Xã Phú Thuận

UNT Xã Phú Thuận, tên tiếng anh UNT Xa Phu Thuan và tên đăng ký là UNT Xã Phú Thuận, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Xã Phú Thuận, xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân, Cà Mau, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Xã Phú Thuận, xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân, Cà Mau, Việt Nam
Hoạt động từ: 2012-09-01

Bản đồ đến địa chỉ UNT Xã Phú Thuận

Bản đồ đến địa chỉ UNT Xã Phú Thuận