UNT Xã Nguyễn Việt Khái

UNT Xã Nguyễn Việt Khái, tên tiếng anh UNT Xa Nguyen Viet Khai và tên đăng ký là UNT Xã Nguyễn Việt Khái, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Xã Nguyễn Việt Khái, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Xã Nguyễn Việt Khái, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau, Việt Nam
Hoạt động từ: 2012-09-01

Bản đồ đến địa chỉ UNT Xã Nguyễn Việt Khái

Bản đồ đến địa chỉ UNT Xã Nguyễn Việt Khái