UNT Phường 6 Thành phố Cà Mau

UNT Phường 6 Thành phố Cà Mau, tên tiếng anh UNT Phuong 6 Ca Mau City và tên đăng ký là UNT Phường 6 Thành phố Cà Mau, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: P6, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: P6, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Hoạt động từ: 2012-09-01

Bản đồ đến địa chỉ UNT Phường 6 Thành phố Cà Mau

Bản đồ đến địa chỉ UNT Phường 6 Thành phố Cà Mau