Đội thuế Phường Tân Xuyên Thành phố Cà Mau

Đội thuế Phường Tân Xuyên Thành phố Cà Mau, tên tiếng anh Doi thue Phuong Tan Xuyen Ca Mau City và tên đăng ký là Đội thuế Phường Tân Xuyên Thành phố Cà Mau, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Phường Tân Xuyên, Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Phường Tân Xuyên, Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Hoạt động từ: 2012-09-01

Bản đồ đến địa chỉ Đội thuế Phường Tân Xuyên Thành phố Cà Mau

Bản đồ đến địa chỉ Đội thuế Phường Tân Xuyên Thành phố Cà Mau