Tổ thu mặt bằng thị trấn

Tổ thu mặt bằng thị trấn, tên tiếng anh To thu mat bang thi tran và tên đăng ký là Tổ thu mặt bằng thị trấn, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thị trấn Đầm Dơi, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thị trấn Đầm Dơi, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau, Việt Nam
Hoạt động từ: 2012-09-01

Bản đồ đến địa chỉ Tổ thu mặt bằng thị trấn

Bản đồ đến địa chỉ Tổ thu mặt bằng thị trấn