Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Nghệ Thuật Tâm Đồng

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 510/TB, ấp Tân Bình, Xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-03-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Nghệ Thuật Tâm Đồng

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Nghệ Thuật Tâm Đồng

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Thông tin hồ sơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Nghệ Thuật Tâm Đồng với tên giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Nghệ Thuật Tâm Đồng, tên tiếng anh Doan Tam Dong Art Private Enterprise, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 510/TB, ấp Tân Bình, Xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Phước .