Công Ty TNHH Tiên Châu

Công Ty TNHH Tiên Châu, tên tiếng anh Tien Chau Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tiên Châu, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phí Đình Tình . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 7 phố Đặng Thanh Mai, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 7 phố Đặng Thanh Mai, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2019-08-16
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tiên Châu

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tiên Châu