Toan Thao Investment Joint Stock Company

Tax Code:
Address: Số nhà 1, Khu 2, Thị Trấn Liễu Đề, , Nam Dinh Province, Viet Nam
Phone:

Name in Vietnamese:

Short Name:

Date Active: 2019-07-02

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Map go to Toan Thao Investment Joint Stock Company

Map go to Toan Thao Investment Joint Stock Company

Economic Branch

Introduce

Toan Thao Investment Joint Stock Company with short name is TOAN THAO INVESTMENT.,JSC, original name is Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Thảo, Please contact us via address: Số nhà 1, Khu 2, Thị Trấn Liễu Đề, Nam Dinh Province, Viet Nam, Phone: industry is . With charter capital 20.000.000.000 VND. Chủ tịch hội đồng quản trị: Mr Trần Văn Quân .