Phong Dien Green Power Joint Stock Company

Tax Code:
Address: SỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 5, KHU ĐÔ THỊ HIM LAM, Phường Tân Hưng, , Ho Chi Minh City, Viet Nam

Name in Vietnamese:

Short Name:

Date Active: 2019-06-13

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Map go to Phong Dien Green Power Joint Stock Company

Map go to Phong Dien Green Power Joint Stock Company

Economic Branch

Introduce

Phong Dien Green Power Joint Stock Company with short name is PHONG DIEN GREEN POWER JST, original name is Công Ty CP Năng Lượng Xanh Phong Điền, Please contact us via address: SỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 5, KHU ĐÔ THỊ HIM LAM, Phường Tân Hưng, Ho Chi Minh City, Viet Nam, industry is . With charter capital 200.000.000.000 VND. Chủ tịch hội đồng quản trị: Ms Huỳnh Thị Kim Quyên .