Các công ty Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu ở Tây Ninh

Các công ty Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu mới ở Tây Ninh

Lô A11.3, Đường N5, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng

Số 10A đường Trần Phú, ấp Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh

Đường số 7, Khu CN Trảng Bàng, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng

Lô A11.2, đường N5, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng

ấp Suối Cao B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu

Lô số 49A2, KCX-CN Linh Trung III, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng

Lô 103, 104 đường B, khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng

Số 250/4 Quốc Lộ 22, Khu phố Lộc Du, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng

Số 39D, khu phố Lộc Du, Thị trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng

Ô 3 ấp Chánh Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng

Lô 54B, Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng

Tìm kiếm công ty