Xóm 1, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Bản đồ đến Công Ty TNHH Triton Hải Hậu