Hình của Vương Minh Nhựt

Vương Minh Nhựt

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Be Solomon Vietnam

Địa chỉ: 51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Sửa thông tin