Hình của Trần Văn Tiến

Trần Văn Tiến

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Và Thương Mại Lth

Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại:
Sửa thông tin