Hình của Trần Thị Thường

Trần Thị Thường

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Hải Sản Tuấn Hiền

Địa chỉ: Thôn Dụ Nghĩa (tại nhà bà Trần Thị Thường), Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Hải Phòng, Việt Nam, Huyện An Dương, Hải Phòng
Sửa thông tin