Hình của Trần Minh Chiêu

Trần Minh Chiêu

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Khang Nam

Địa chỉ: 74 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Sửa thông tin