Hình của Tô Duy Kha

Tô Duy Kha

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: 414/1 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Công ty:
Công Ty TNHH Roma Flowers

Địa chỉ: 414/1 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin