Thôn Rờ Kơi, Xã Rơ Kơi, Kon Tum

Bản đồ đến UBND xã Rờ Kơi

Các doanh nghiệp lân cận

UBND xã Rờ Kơi
Thôn Rờ Kơi, Xã Rơ Kơi, Kon Tum