Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Vận Tải Hải Sơn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Vận Tải Hải Sơn, tên tiếng anh Hai Son Transport Service Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Vận Tải Hải Sơn, Đã hoạt động hơn 13 năm trong ngành kinh tế Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Giám đốc: Ô/B. Trần Văn Sơn với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Sơn, thôn Tân Sơn, Xã Thành Kim, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Sơn, thôn Tân Sơn, Xã Thành Kim, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 16-01-2008
Hoạt động từ: 2008-01-16
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Vận Tải Hải Sơn

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Vận Tải Hải Sơn

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động cấp tín dụng khác
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu