Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Nam

Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Nam, tên tiếng anh Duc Nam Trading Services And Transport Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Nam, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Đức Nam . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: SN 151 đường Lê Lợi, Phường Trường Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: SN 151 đường Lê Lợi, Phường Trường Sơn, , Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2018-06-13
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Nam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Nam

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Xây dựng nhà các loại
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày