Công Ty TNHH Dịch Vụ Cường Hoa 579

Công Ty TNHH Dịch Vụ Cường Hoa 579, tên tiếng anh Cuong Hoa 579 Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Cường Hoa 579, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Với vốn điều lệ 150.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Văn Cường . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-11-19
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Cường Hoa 579

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Cường Hoa 579

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh